Nya Sverige i Nordamerika

En stormakts äventyr på 1600-talet

Redaktör, webbmaster: Leif Lundquist
Mail address

 


Kalmar Nyckel av Carl Milles


                               

Välkommen!

Är du intresserad av historien om vår nordamerikanska koloni och dess befolkning?

Har du förfäder som reste till Nya Sverige? En del kom hem, andra blev kvar. Söker du efter dina förfäder?

Vill du hålla kontakt med andra som delar ditt intresse?

Funderar du på att resa till trakten kring Delawarefloden, och vill veta mera?

Är du allmänt nyfiken och intresserad av Nya Sverige?

Den här hemsidan är till för dig och alla andra likasinnade.

Kom med och bidra!

Har du något att berätta om ditt eget intresse för Nya Sverige? har du forskat och vill berätta? Har du gamla brev, bilder eller andra klenoder? Gjort egen släktforskning?

Hör av dig!

En modellbyggares vision

Camilla Borings examensarbete på Formakademin i Lidköping är en modell av Christinaskansen. Den är trovärdig och med många fina detaljer som gör den till en av de bättre modellerna i världen.

Se fler bilder och läs mer här!

Guvernören Johan Printz

Prästsonen och krigaren Johan Björnsson Printz har gjort ett stort avtryck i historien om Nya Sverige. Det var inte bara för att han var stor och fet, utan mest för att hans tio-åriga regim som den tredje guvernören av Nya Sverige präglades av energi, arbete och hårda nypor i ett genuint försök att få företaget att bli framgångsrikt. Till slut tröttnade dock både han och nybyggarna och Printz lämnade över befälet tillfälligt till sin svärson Johan Papegoja och återvände till Sverige. Nästa guvernör blev Johan Klasson Risingh, son till Printz kusin Klas Botvidsson.

Läs mer här

Lycksökare som gick upp i rök

Guvernören Johan Printz hade ingen brorson vid namn Anders, men trots detta så figurerar "Anders Printz" i en bisarr historia som slutade med att Nya Sverige fick tre nya präster. Tryck här eller på knappen Berättelser

En ny bok om Nya Sverige

Med anledning av 375-årsjubiléet av Nya Sverige har våra vänner i Swedish Colonial society gett ut en vacker bok med bilder från historiska platser i Nya Sverige. Den går att köpa på SCS hemsida. Klicka på Boken om Nya Sverige för att läsa mer eller köpa boken.


Hur såg Trefaldighetsskansen ut?

Hans Ling har ställt samman olika versioner om hur skansen såg ut. Tryck på knappen Berättelser

Christinafortet

Fortet vid Christinafloden figurerar i alla berättelser om Nya Sverige. Här landade svenskarna och byggde sitt första läger. Med åren byggdes det till, förföll, byggdes till och byggdes om igen. Det finns många olika och mer eller mindre fantasifulla beskrivningar av fortet. Hur såg det egentligen ut? Hans Ling har försökt reda ut saken. Tryck på knappen Berättelser.

Svenska makteliten investerade i Nya Sverige Companiet

På 1600-talet var Sverige mer eller mindre ett familjeföretag där allt styrdes av en liten kärna av adelsmän i den absoluta toppen. Förmyndarregeringen efter Gustav II Adolfs död bestod av kanslern Axel Oxenstierna, marsken Jakob de la Gardie, amiralen och Gustav II Adolfs bror Carl Carlsson Gyllenhielm, drotset Gabriel Gustavsson Oxenstierna (bror till Axel) och skattmästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna (kusin till Axel).

Amiralen Clas Fleming arbetade direkt under riksamiralen Gyllenhjelm, men även för chefen för räknekammaren, Gustav II Adolfs svåger, Pfaltzgreven Johan Kasimir. När en liten grupp holländare presenterade riskprojektet Nya Sverige vände man sig direkt till samma exklusiva grupp. 1638 investerade Axel Oxenstierna, hans bror och kusin samt Clas Fleming i Nya Sverige Companiet.

Vilka var männen bakom Nya Sverige Companiet?    

Samuel Blommaert och Pieter Minuit: Missnöjda med holländska Västindiska Companiet ser de en chans till revansch.

Pieter Spierinck, konsthandlare och köpman, lika hemma i Sverige som i Holland, diplomat som hade Oxenstiernas förtroende och blev svenskt sändebud i Haag.

Clas Fleming, Stockholms överståthållare, företagsam amiral, Nya Sverige Companiets direktör.

Axel Oxenstierna, den legendariske rikskanslern, Sveriges obestridde ledare mellan Gustav II Adolf och Cristina.

Klicka på knappen "Människorna" och läs mer! 

Kyrkfönstren i Upper Merion
Konstnären: Paula Himmelsbach Balano

Traktat med indianerna


 

 

 

Naturen och människorna i den nya världen.

År 1655 utgavs holländaren Adriaen van der Doncks bok Beschryvinge van Nieuw-Nederlant,  (En Beskrivning av Nya Nederland)(1). Det var samma år som holländarna tog befäl över Nya Sverige, som de sedan länge ansåg var en del av Nya Nederland. Van der Donck’s beskrivning av landet, dess flora och fauna och av urinnevånarna anses än idag vara en av de bästa som gjorts. Den täcker hela den värld som mötte kolonisterna inklusive de svenska i Nya Sverige vid Södra Floden.

Leif Lundquist har läst de van der Donck´s bok  och hans berättelse med utdrag ur boken finns under knappen "Människorna" och vidare till "Natur och urinnevånare".

Direkt till berättelsen.

Hur såg holländarna på Nya Sveriges fall?

1655 tog Nya Nederland under Generalen och Guvernören Pieter Stuyvesant tillbaka den svenska kolonin. Det började med att Trefaldighetsskansen erövrades utan att ett skott avfyrades och fortsatte med att Christinaskansen kapitulerade.

Holländarnas seger blev dock en dyr historia för Nya Nederland. Stuyvesant hade satsat hårt på att ta tillbaka Nya Sverigeområdet , men han lämnade samtidigt Nya Amsterdam på Manhattan helt oskyddat. Medan i stort sett hela hans armé och flotta var vid Södra Floden angrep indianerna Nya Amsterdam och dess omgivningar vid Norra Floden och ett hundratal människor dog.

Leif Lundquist har läst de holländska protokollen och hans berättelse finns under knappen "Historien" och vidare till "Holländska protokoll".

Direkt till berättelsen.

Slaveriet i Nya Sverige

Nya Sverige etablerades under en tid då slavhandeln i världen var stor, och de stora handelsföretagen i Holland och England skickade mängder med slavar till kolonierna.

Läs mer här!

Ombord på Örnen

Per Lindeström reste till Nya Sverige 1653-1656. Fartyget Örnen avgick från Göteborg  2 februari, 1654 och efter en lång resa ankom de till Nya Sverige den 20 maj, 1654. Lindeström har skrivit om detta och Alf  Åberg har senare redigerat hans urspungliga berättelse. (Läs mer under knappen  Bibliografi.)

Örnen var 120 fot lång, hade en besättning på 80 man och säkerligen ett hundra-tal passagerare. Under tre långa månader seglade hon i några knops hastighet över Atlanten via ön St. Christopher i Västindien till Delaware. Under resan ser resenärerna sjöjungfrur och upplever sjukdomar, dödsfall och hotande piratskepp .

Läs några utdrag ur Per Lindeströms berättelse om den förfärliga överresan. Klicka här

Pehr Kalms dagbok från Swedesboro

1749 reste professorn vid Åbos akademi till Nya Sverige för att studera växt- och djurliv. Hans Ling har läst hans dagbok. Tryck på knappen Berättelser.

Not: Per Kalms gård Sipsalo i Åbo såldes i juli 2011 till en privat ägare. Läs mer!

Utdrag ur Riksrådsprotokollen 1639 och framåt

I protokollen från riksrådens möten finns många små inslag om Nya Sverige.
Klicka på knappen Historien för en serie av fritt valda utdrag, eller gå direkt
till protokollen


Anna Stedham

Född i Nya Sverige - levde och dog i Malung.

Barnbarn till fältskären Timen Stiddem som själv kom till Nya Sverige med Kalmar Nyckel på hennes första resa . Timen korsade Atlanten sju gånger innan han bosatte sig för gott i Nya Sverige. Efter att Annas föräldrar dött flyttade hon till Sverige som fosterbarn till pastorn Erik Björk.

2009 skrev Margaretha Hedblom en berättelse om Annas liv. Artikeln publicerades i Malungs Hembygdsförenings årsbok. Berättelsen finns i något förkortad version under knapparna Människorna -> Ättlingarna -> Anna Stedham.

Olof Stille - från Roslagen till Nya Sverige

Att deporteras till den nya kolonin var för många det enda alternativet till att sitta i fängelse eller rent av att avrättas. Olof Stille dömdes först till döden, men straffet omvandlades till böter på 100 daler (så där 200,000 kr. i dagens penningvärde). 1641 for han till Nya Sverige och blev så småningom en av de mest inflytelserika personerna i kolonin. Läs historien om bråkstaken från Roslagen som blev både nämdeman och rebell. Klicka här eller på knappen Människorna.

Tobakspipan i Uppsala

Läs om hur minkesernas kung Zackaaz pipa kom till Sverige 1722. Tryck på knappen Berättelser.


Nya bibliografier - här finns det mesta

Sven Orrsjö har gjort en omfattande sammanställning av litteratur om och med anknytning till Nya Sverige. Klicka på knappen Bibliografi och vidare till en Kort lista med de viktigaste verken, och en Lång, mer omfattande lista.

Sven tar gärna emot förslag om tillägg.

Roman om Trettioåriga kriget och Nya Sverige

En historisk roman på engelska om en ung man Klicka och läs mer!som inkallas för att bli soldat i Gustav II Adolfs protestantiska armé. Utsikterna för en soldat i det stora religionskriget på 1600-talet är dåliga.  Men för Ben Vogel är det början på en lång resa till Nya Sverige. När kungen dör på slagfältet eskorterar hans kompani det årslånga och händelserika liktåget till Sverige. I Stockholm leder intriger och falskhet nära nog tills hans undergång, men han anställs av Nya Sverige Companiet, och hamnar ombord på Calmare Nyckel på dess långa och farofylld resa till kolonin vid Södra Floden.

Läs mer på bokens hemsida