Bokens baksida
Bokens framsida
Webbsidan stänger men fortlever som bok!

Efter 20 år är det dags att stänga denna svenska webbsida. Både webbredaktören och webbtekniken är nu långt inne i pensionsåldern och nu överlåter jag åt yngre generationer att ta upp tråden på sitt sätt. 

Stängningen betyder inte att historien om Nya Sverige försvinner. I trakterna av den gamla svenska kolonin kring Delawarefloden lever ättlingar till 1600-talets nybyggare och där vårdar Swedish Colonial Society ömt men energiskt minnet av sitt svenska ursprung.
Läs mer om SCS här!

Under den svenska webbsidans 20 år har vi tillsammans samlat ihop en mängd historier och historia om Nya Sverige. För att det inte ska förfaras har jag gjort en bok av allt material som funnits på webbsidan. Den heter finurligt nog "Nya Sverige i Nordamerika". ISBN-numret är  978-91-527-1001-2 och den går enkelt att köpa on-line eller i butik hos de flesta bokhandlare.

Den här webbsidan slocknar i augusti, 2022, men boken finns kvar.
Leif Lundquist    

Web site closes but lives in a book!

After 20 years it's time to close this Swedish web page. The web editor as well as the web technology are well beyond retirement age and it's up to younger generations to pick up the torch and continue the story their way.

The closure doesn't mean that the history of New Sweden itself becomes history. Descendants of the 17th century settlers still live in the area in and around New Sweden. With great love and lots of energy the Swedish Colonial Society preserves the memory of their Swedish Ancestry.
Read more about SCS here!

During the 20 years of the Swedish web page, together we have collected a lot of stories and covered much about  the history of New Sweden. In order for it not to get lost, I have produced a book using all the material from the web pages. It's in Swedish and - no surprise - entitled "Nya Sverige i Nordamerika". The ISBN-number is 978-91-527-1001-2 and it's avaliable on-line from most book sellers.

This light of this web site goes out in August, 2022, but the book lives on.
Leif Lundquist    

Nya Sverige i Nordamerika

En stormakts äventyr på 1600-talet